چارت دروس و سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته

در این بخش چارت دروس و سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته ارائه می گردد.در صورت تغییر در چارت ها ویا سرفصل دروس، فایل ها بروز رسانی خواهند شد.

چارت دروس رشته ها

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش راهنمایی و مشاوره

آموزش حرفه و فن

آموزش مطالعات اجتماعی

آموزش زبان انگلیسی

مربی امور تربیتی(گرایش عمومی)

مربی امور تربیتی(گرایش متوسطه)

آموزش زبان و ادبیات فارسی

آموزش دینی و عربی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

آموزش ریاضی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزش علوم تجربی

آموزش هنرهای تجسمی

سرفصل دروس رشته ها

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش راهنمایی و مشاوره

آموزش حرفه و فن

آموزش مطالعات اجتماعی

آموزش زبان انگلیسی

مربی امور تربیتی(گرایش عمومی و متوسطه)

آموزش زبان و ادبیات فارسی

آموزش دینی و عربی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

آموزش ریاضی

تربیت بدنی

آموزش علوم تجربی

آموزش هنر های تجسمی


| شناسه مطلب: 3213

تعداد بازدید: 13 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران