قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر:

نقل و انتقالات فرزندان اعضای هیئت علمی

به اطلاع آن دسته از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه که پرونده آنان در جریان تطبیقی بر اساس دستورالعمل اجرایی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرار دارد و احکام آنان هنوز به تایید هیئت ممیزه دانشگاه های وزارت آموزش و پرورش (مستقر در دانشگاه شهید رجایی) نرسیده است و مایل هستند از مزایای دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ 1392/04/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی برای فرزندانشان در سال ۱۳۹۶ استفاده کنند، می رسانند :طبق مفاد بند 1-8 مبنی دستورالعمل مذکور «استفاده از مفاد دستورالعمل برای یک بار در دوره تحصیلی دانشجو مجاز است و حداکثر تا پایان ترم اول امکان پذیر است.» براین اساس فرصت زمانی برای پیگیری صدور احکام و بهره گیری از آن تا پایان سال تحصیلی 97-1396 مهیاست.

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان


| شناسه مطلب: 87506

تعداد بازدید: 297 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران