پردیس علامه طباطبایی بوشهر

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برنامه زمانبندی پخش آنلاین تلویزیونی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر-یکشنبه 99/2/14
        string(143) "برنامه زمانبندی پخش آنلاین تلویزیونی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر-یکشنبه 99/2/14"
        

برنامه زمانبندی پخش آنلاین تلویزیونی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر-یکشنبه 99/2/14

دانشجویان و اساتید گرامی با مراجعه به آدرس زیر می توانند بصورت زنده کلاس های درس اساتید مطابق زمانبندی مشاهده ...

برنامه زمانبندی پخش آنلاین تلویزیونی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر-دوشنبه 99/2/1
        string(142) "برنامه زمانبندی پخش آنلاین تلویزیونی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر-دوشنبه 99/2/1"
        

برنامه زمانبندی پخش آنلاین تلویزیونی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر-دوشنبه 99/2/1

دانشجویان و اساتید گرامی با مراجعه به آدرس زیر می توانند بصورت زنده کلاس های درس اساتید مطابق زمانبندی مشاهده ...